Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Maatschappelijke stage

Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Dat kan in de vorm van een wijkfeest, computercursus voor ouderen of het opknappen van een stuk bos of park.

Maatschappelijke stages doen leerlingen uitsluitend in de non-profitsector of in non-profitprojecten van organisaties.

Het Vrijwilligerssteunpunt Heusden, onderdeel van ContourdeTwern, zet zich in voor de bemiddeling van maatschappelijke stages van de volgende scholen:

 

- D'Oultremontcollege

- Willem van Oranje college (Waalwijk)

- SG de Overlaat

- Walewyc

- Dr. Moller college Waalwijk

- Dr. Moller college Kaatsheuvel

 

Door de leeftijd van de stagiaires en de omvang van de stage is maatschappelijke stage een onderwerp dat andere eisen stelt aan het vrijwilligerssteunpunt. De maatschappelijke stage is een enorme kans voor de samenleving om jongeren te betrekken bij hun leefomgeving en maatschappelijke organisaties.

 

Wanneer de kennismaking met vrijwillige inzet positief verloopt, is de kans groter dat jongeren zich vaker willen inzetten. Jongeren die maatschappelijk participeren ontwikkelen sociale vaardigheden, bindingen, zelfvertrouwen en meer zicht op de (lokale) maatschappij.

Het vrijwilligerssteunpunt is het aanspreekpunt voor zowel: school, leerlingen als de vrijwilligersorganisaties.

 

Als u vragen heeft over Maatschappelijke stage, of wij kunnen u als organisatie helpen met het bedenken van klussen of het begeleiden van leerlingen, neem dan contact op met het Vrijwilligerssteunpunt Heusden.