Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Vrijwilligersbeleid

Een organisatie die een duidelijk vrijwilligersbeleid voert, laat zien dat er is nagedacht over de plaats en betekenis van vrijwilligers binnen de organisatie. Het gaat hierbij niet uitsluitend om praktische afspraken, maar ook om de achterliggende visie en de plaats die je de vrijwilligers in je organisatie toedicht.

Onderdelen van vrijwilligersbeleid zijn:

 • Taakomschrijvingen van het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan
 • Bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten
 • Selectie- en introductiebeleid
 • Wijze van begeleiding, verantwoording en communicatie
 • Vrijwilligersstatuut: inspraak en klachtenprocedure
 • Vrijwilligersraad (zoals een ondernemingsraad)
 • Vrijwilligersfunctionaris (zoals een personeelsfunctionaris)
 • Verzekeringen en onkostenvergoeding
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften
 • Vormen van waardering en attenties voor vrijwilligers
 • Scholingsbeleid, deskundigheidsbevordering
 • Carričremogelijkheden