Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Hoe werkt het Vrijwilligerssteunpunt Heusden?

Aanmelding
1. Via de website van het vrijwilligerssteunpunt kunt u als organisatie uw vacature aanmelden. In de aanmelding geeft u aan welke taken de vrijwilliger kan gaan verrichten, de faciliteiten die er zijn voor de vrijwilliger, wanneer u de vrijwilliger nodig heeft en informatie over de organisatie. U kunt alleen een vacature aanmelden bij het vrijwilligerssteunpunt als het gaat om een niet commerciŽle organisatie.

Kennismaking
2. Indien een organisatie voor het vrijwilligerssteunpunt nieuw is, kan er een afspraak gemaakt worden met een van onze medewerkers om een bezoek af te leggen op de werkplek. Dit bezoek is enerzijds bedoeld om de werkwijze van het vrijwilligerssteunpunt nader toe te lichten en anderzijds een beeld te krijgen van de organisatie en het werk dat de vrijwilliger zal gaan verrichten. Tijdens dit bezoek kan blijken dat organisaties met bepaalde vragen zitten. Het vrijwilligerssteunpunt biedt ondersteuning en advies in dit soort situaties. Organisaties hebben altijd de mogelijkheid om hier een beroep op te doen.

Vacature
3. Wanneer de vacature wordt geaccepteerd wordt deze opgenomen in ons bestand. Een exemplaar van de vacature komt in de vacaturemap. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen een afspraak maken en een keuze maken uit het aanbod. Het steunpunt heeft geen kaartenbak met vrijwilligers waar een beroep op gedaan kan worden op het moment dat een organisatie een aanvraag indient. Er kan dan ook helaas geen enkele garantie gegeven worden dat er een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. Natuurlijk doen de medewerkers van het vrijwilligerssteunpunt hun uiterste best een geschikte vrijwilliger voor uw organisatie te vinden.

Bemiddeling
4. Op het moment dat wij een geschikte vrijwilliger gevonden hebben, wordt er contact opgenomen door de medewerker van de vacaturebank om voor de vrijwilliger een afspraak te maken. Sommige vrijwilligers nemen liever zelf contact op om een afspraak te maken.

Nazorg
5. Het vrijwilligerssteunpunt onderhoudt contact met de vrijwilliger over de bemiddeling naar een organisatie. Het steunpunt gaat ervan uit dat de organisatie doorgeeft wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. contactpersoon, werktijden, etc. en ook wanneer er geen vrijwilligers meer nodig zijn.