Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Vrijwilligerswerk en Uitkeringen

U kunt in de meeste gevallen vrijwilligerswerk doen met een uitkering. Wel moet u uzelf houden aan bepaalde regels. Informeer bij uw uitkeringsinstantie wat u wel en wat u niet mag doen. Zeer belangrijk: op het moment dat u besluit om vrijwilligerswerk te gaan doen, informeert u uw uitkeringsinstantie. Door vrijwilligerswerk te doen, hebt u meer kans om een (andere) betaalde baan te vinden. Werkgevers ervaren vrijwilligerswerk als zeer positief. Geef in uw sollicitatiebrief en uw sollicitatiegesprek dus aan dat u vrijwilligerswerk doet.

Gaat u vrijwilligerswerk verrichten, dan ontmoet u nieuwe mensen en breidt u uw netwerk uit. Een ander voordeel van vrijwilligerswerk is dat u uw kennis en vaardigheden vergroot. En als u niet weet welk werk goed bij u past, dan kunt u dit met een vrijwilligersbaan uitproberen. Daarnaast is vrijwilligerswerk zinvol en geeft het u positieve energie.

Vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering
Wilt u naast uw WW-uitkering vrijwilligerswerk gaan doen, dan moet u dat altijd melden bij uw uitkeringsinstantie. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt..

U mag een onkostenvergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering. Bij een vaste vergoeding mag u maximaal 45,- ontvangen. Ook mag u uw reiskosten vergoed krijgen. Krijgt u meer vergoed, dan hebt u volgens UWV inkomsten. Geef deze inkomsten op bij UWV. Dat doet u via uw werkbriefje. De kans bestaat dat UWV uw uitkering vervolgens aanpast.

Voor de vaste onkostenvergoeding geldt een maximum. U mag maximaal 150,- per maand en maximaal 1500,- per jaar vergoed krijgen.

Vrijwilligerswerk naast een WWB-uitkering
U kunt in principe vrijwilligerswerk doen naast uw WWB-uitkering. Meld het wel even bij de gemeente. Vraag ook naar eventuele andere regels die uw gemeente voor vrijwilligerswerk heeft.

De hoogte van uw uitkering verandert niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal 95 per maand is en maximaal 764 per jaar. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan 150 per maand en 1.500 per jaar.

Vrijwilligerswerk naast een WAO-uitkering
U kunt in principe vrijwilligerswerk doen naast uw WAO-uitkering. Wel moet u dit even melden bij het UWV. Doet u vrijwilligerswerk buiten de gebruikelijke arbeidstijden (09.00 17.00 uur), dan hoeft u dat niet te melden. U mag uw kansen op een betaalde baan niet verkleinen door vrijwilligerswerk te doen.

U mag een onkostenvergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk naast uw WAO-uitkering. Voor de vaste onkostenvergoeding geldt een maximum. U mag maximaal 150,- per maand en maximaal 1500,- per jaar vergoed krijgen.

Kan ik vrijstelling van sollicitatie aanvragen als ik vrijwilligerswerk doe?

  • u een WW- of WGA-uitkering heeft;
  • u langer dan een jaar werkloos bent;
  • u gemiddeld twintig uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
  • u geen salaris ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
  • u niet in een re-integratietraject zit;
  • u uw kansen op werk vergroot door uw vrijwilligerswerk.
  • Overleg het bovenstaande altijd met de uitkerende instantie