Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Organisatie

Het Vrijwilligerssteunpunt is een onderdeel van ContourdeTwern.

Altijd in de buurt
Dat is in vier woorden wat ContourdeTwern kenmerkt. Onze medewerkers werken in buurten en wijken, dichtbij de mensen. We bieden bewoners hulp en ondersteuning als dat nodig is en we stimuleren ze hun talenten te ontwikkelen. Zo is ContourdeTwern altijd in de buurt:
open naar iedereen die vragen heeft
bereid om het beste uit mensen te halen
met waardevolle, goed uitgevoerde diensten
afgestemd op het aanbod van andere professionals
in accommodaties die staan als een huis.

Voor meer informatie over ContourdeTwern Heusden verwijzen wij u naar http://www.ContourdeTwern.nl/


Werkgebied

Het vrijwilligerssteunpunt richt zich op alle burgers en (vrijwilligers)organisaties binnen de gemeente Heusden. Het doel van het vrijwilligerssteunpunt is om het vrijwilligerswerk in de gemeente Heusden te bevorderen en te ondersteunen, zowel voor vrijwilligers als voor de organisaties die met vrijwilligers werken. Het vrijwilligerssteunpunt zoekt alleen vrijwilligers voor organisaties die niet commercieel gericht zijn.

Op het moment dat wij een aanmelding krijgen buiten ons werkgebied, zullen wij u doorverwijzen naar het steunpunt in uw regio.