Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Arbo en vrijwilligerswerk

De vrijwilligers binnen uw bedrijf of organisatie hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbo-wet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, moet u nog steeds een aantal maatregelen nemen wanneer er bepaalde risico’s zijn voor de gezondheid van vrijwilligers.

De volgende algemene verplichtingen uit de Arbowetgeving gelden ook voor organisaties waar vrijwilligers werken:

  • Voorkómen van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • Voorlichting en onderricht over gevaarlijke situaties en hoe die te voorkomen.
  • Melding van ongevallen aan de Arbeidsinspectie en registratie van ongevallen in een lijst van ongevallen.
  • De verantwoordelijkheid voor derden op het terrein of in het gebouw van de vrijwilligersorganisatie.
  • Een aantal verplichtingen voor werknemers (en dus ook vrijwilligers), zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Verplichtingen over certificatie (bijv. een duikcertificaat voor duikersverenigingen), de mogelijkheden voor de Arbeidsinspectie om in te grijpen (bijv. een eis tot naleving geven) en de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete gelden ook voor organisaties met vrijwilligers.

In artikel 9.5a van het Arbobesluit (zie: www.overheid.nl, onder het kopje overheidsinformatie vindt u de button wet- en regelgeving) staat precies aangegeven welke artikelen uit de Arbo-wet en het Arbobesluit van toepassing zijn op organisaties waar vrijwilligers werken.
We kunnen concluderen dat de vrijwilliger op basis van de Arbowetgeving zeker beschermd wordt tegen een flink aantal gevaren voor zijn of haar veiligheid of gezondheid. Toch hoeft de organisatie niet hetzelfde te doen voor de vrijwilliger als voor de werknemer. Zo hoeft de organisatie die ook met vrijwilligers werkt voor hen geen contract af te sluiten met een arbodienst. Voor de meeste risico’s tijdens het werk hoeven zij geen RI&E en plan van aanpak op te stellen.

Wetgeving

Handhaving wetgeving