Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Verzekeringen

Bij het doen van vrijwilligerswerk kan men letsel oplopen of kan er materiele schade ontstaan. Een verzekering die hiervoor dekking biedt, kan dan van nut zijn. De organisatie waar iemand als vrijwilliger werkt is ervoor verantwoordelijk dat voldoende verzekeringen worden afgesloten.

Als er tijdens het vrijwilligerswerk iets gebeurt waarbij schade ontstaat, wie is er dan aansprakelijk? Als de schade is ontstaan in de privé-sfeer van de vrijwilliger en deze heeft een eigen WA-verzekering, dan kan daar een beroep op gedaan worden. Maar een gedupeerde kan ook zowel bij de vrijwilliger als bij de organisatie een schadeclaim indienen. Immers, de vrijwilliger werkt in opdracht van een organisatie. Het blijft daarom belangrijk dat een organisatie haar vrijwilligers verzekert, zeker omdat de organisatie ook zelf aansprakelijk gesteld kan worden.

Onder aansprakelijkheid wordt verstaan dat men op grond van wettelijke bepalingen verplicht is om schade –aan een derde toegebracht- te vergoeden (wettelijke aansprakelijkheid). Men kan ook bepaalde afspraken met elkaar maken rond aansprakelijkheid. Dit noemt men ‘contractuele aansprakelijkheid’.

Wat is een WA-verzekering?
Een WA-verzekering heet officieel: Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP). Daar waar een bedrijf, organisatie, instelling of vereniging aansprakelijk wordt gesteld, is het van belang dat er een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) is afgesloten.

Wat is een ongevallenverzekeringen?
Als het vrijwilligerswerk nauwelijks gevaren met zich meebrengt, dan is men geneigd te denken dat een ongevallenverzekering overbodig is. Maar een ongeval zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld blijvend letsel met langdurige geneeskundige behandeling, waarvoor het ziekenfonds of de particuliere verzekering geen dekking biedt. Om deze reden is het verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten.

U kunt verzekeringen voor vrijwilligers afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de stichting / vereniging / organisatie al contacten heeft. Ook een mogelijkheid is offertes op te vragen bij diverse maatschappijen, bijvoorbeeld in de eigen plaats of regio. Een andere mogelijkheid is NOV Assurantiën (met kennis van vrijwilligers(-werk) te benaderen voor advies en/of suggesties (tel. 010-2411899)