Foto mensen
Vrijwilligerssteunpunt Heusden
Raadhuisplein 16 (BIJEEN)
5151 JH Drunen
info@vrijwilligershuisheusden.nl

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of sportstichting. Deze organisatie is geen bv of nv.
 • U bent niet in dienst bij de organisatie.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
 • Vrijwilligersorganisaties kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte kosten. Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor de gemaakte reiskosten, of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van  0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

 • U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van  150 per maand en  1.500 per jaar.
 • U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal 4,50 per uur, met een maximum van 150 per maand en 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
 • U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal 2,50 per uur, met een maximum van 150 per maand en 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
 • Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. Ook hoeft de organisatie hiervoor geen urenadministratie bij te houden, dus ook niet als u andere vergoedingen dan uurvergoedingen krijgt.

  Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl